Om MPI

Hvem kender ikke behovet for at have en leder som er visionær, men kan holde begge ben på jorden.

Der findes mange ledelsesmæssige paradokser som er med til, at gøre ledelsesopgaven og kravet til lederen mere og mere kompleks.

De ledelsesmæssige paradokser udspringer i virkeligheden fra organisationens opgavemæssige paradokser. Som organisation skal man både kunne udvikle sig, men også skabe en vis stabilitet. Mange organisationer arbejder i stigende konkurrence, men forventes samtidig, at kunne samarbejde med andre organisationer, offentlig myndigheder og i flere tilfælde enddog med konkurrenterne.

MPI er et testværktøj til at teste din personlige lederadfærd. MPI sætter fokus på paradokserne, og udpeger de områder hvor du som leder er stærk eller svag til at balancere mellem lederens paradoksale opgaver.


De tre indikatorer

MPI testen foretages i 3 niveauer:

  1. En Selvindikator hvor man som leder scorer sin egen lederadfærd
  2. En Gruppeindikator hvor f.eks. en gruppe af medarbejdere eller kollegaer scorer din lederadfærd som en samlet gruppe
  3. En Matchindikator hvor ledelsen scorer behovet i netop dit job – resultatet sammenholdes med en eller flere selvindikatorer. Denne indikator kan med fordel anvendes i forbindelse med nyansættelser.
Generic placeholder image

Selvindikator

Anvendes til at vurdere egne styrker og svagheder i den personlige lederadfærd.

Afspejler egen vurdering af det personlige lederskab

Generic placeholder image

Gruppeindikator

Anvendes til at vurdere omverdenens opfattelse af lederadfærden hos lederen.

Afspejler andres vurdering af det personlige lederskab.

Generic placeholder image

Matchindikator

Anvendes til at vurdere behovet i lederadfærd i det konkrete job

Afspejler ledelsens forventninger til det personlige lederskab

Slutresultatet af hver enkelt indikator kaldes en Score – Selvscore, Gruppescore og Matchscore. Resultaterne består af en grafisk illustration samt en koncentreret rapport som beskriver netop din lederadfærd. Ligeledes inkluderes en række anbefalinger til hvorledes der kan arbejdes med lederadfærden – afhængig af de forskelle som opstår mellem egen opfattelse, gruppens opfattelse eller ledelsens opfattelse af behovet i dit job.

De enkelte resultater kan med fordel kombineres, og giver et solidt indblik i det personlige lederskab samt det konkrete behov i din organisation.