De tre indikatorer

MPI Testen foretages i 3 niveauer.

  1. En Selvindikator hvor man som leder scorer sin egen lederadfærd
  2. En Gruppeindikator hvor f.eks. en gruppe af medarbejdere eller kollegaer scorer din lederadfærd som en samlet gruppe
  3. En Matchindikator hvor ledelsen scorer behovet i netop dit job – resultatet sammenholdes med en eller flere selvindikatorer. Denne indikator kan med fordel anvendes i forbindelse med nyansættelser.

Selvindikator

Anvendes til at vurdere egne styrker og svagheder i den personlige lederadfærd

Afspejler egen vurdering af det personlige lederskab

Gruppeindikator

Anvendes til at vurdere omverdenens opfattelse af lederadfærden hos lederen

Afspejler andres vurdering af det personlige lederskab

Matchindikator

Anvendes til at vurdere behovet i lederadfærd i det konkrete job

Afspejler ledelsens forventninger til det personlige lederskab


Slutresultatet af hver enkelt indikator kaldes en Score – Selvscore, Gruppescore og Matchscore. Resultaterne består af en grafisk illustration samt en koncentreret rapport som beskriver netop din lederadfærd. Ligeledes inkluderes en række anbefalinger til hvorledes der kan arbejdes med lederadfærden – afhængig af de forskelle som opstår mellem egen opfattelse, gruppens opfattelse eller ledelsens opfattelse af behovet i dit job.

De enkelte resultater kan med fordel kombineres, og giver et solidt indblik i det personlige lederskab samt det konkrete behov i din organisation.