Management of Paradox Indicator

Ledelsesopgaven i virksomheder, offentlige institutioner og enddog frivillige organisationer er igennem de seneste år blevet mere og mere kompleks. Som leder arbejder man i et konstant spændingsfelt, og bliver ofte stillet overfor opgaver som kan betragtes som lidt af et paradoks.

"Du skal kunne gå forest, og holde dig i baggrunden" er blot et af de mange paradokser en leder skal kunne bevæge sig indenfor, for at have en lederadfærd som passer til opgaverne i organisationen.

MPI er et testværktøj som giver mulighed for at arbejde intensivt med at udvikle lederkompetencerne i enhver organisation.

I menupunkterne i venstre side kan du vælge at læse mere om baggrunden for MPI testen, og om de teorier indenfor paradoksledelse som i stigende grad beskriver den ledelsesmæssige opgave og kompleksitet i danske og udenlandske organisationer.

Ligeledes kan du læse mere om de 3 testmodeller som dækker den komplette MPI test.

Er du interesseret i at vide mere, kan du kontakte en af de certificerede MPI konsulenter.

Med venlig hilsen
MPI Teamet