Om MPI

Hvem kender ikke behovet for at have en leder som er visionær, men kan holde begge ben på jorden.

Der findes mange ledelsesmæssige paradokser som er med til, at gøre ledelsesopgaven og kravet til lederen mere og mere kompleks.

De ledelsesmæssige paradokser udspringer i virkeligheden fra organisationens opgavemæssige paradokser. Som organisation skal man både kunne udvikle sig, men også skabe en vis stabilitet. Mange organisationer arbejder i stigende konkurrence, men forventes samtidig, at kunne samarbejde med andre organisationer, offentlig myndigheder og i flere tilfælde enddog med konkurrenterne.

MPI er et testværktøj til at teste din personlige lederadfærd. MPI sætter fokus på paradokserne, og udpeger de områder hvor du som leder er stærk eller svag til at balancere mellem lederens paradoksale opgaver.

  • MPI er en metode til at teste og evaluere din personlige lederadfærd.
  • MPI bygger på kendte teorier omkring paradoksledelse og sætter fokus på paradokser som den gode leder skal kunne arbejde med.
  • MPI sætter ord på god og dårlig ledelse, og forholder sig kritisk til den personlige lederprofil og behovet i jobbet.
  • MPI betragter ikke alle profiler som lige stærke, men udpeger styrker og svagheder i din lederadfærd, i relation til jobbet.
  • MPI giver mulighed for en personlig egentest, en 360 graders test, f.eks. fra dine medarbejdere eller kollegaer, samt en Match test hvor krav i jobbet testes ift. din personlige profil.
  • MPI er foruden en test af lederadfærd, en metode til at arbejde struktureret med din lederadfærd. MPI giver mulighed for at udvikle lederadfærden til fordel for organisationen.
  • MPI kan med fordel anvendes i hele ledergrupper som opstart af fælles lederuddannelse
  • MPI giver et fælles ledelsessprog imellem de involverede ledere.